Bli frivillig!

Vi trenger frivillige til alle våre arrangementer og uten frivillige helter er det ikke mulig å arrangere noe som helst!

Ønsker du å bli en del av Hagen & Holm Crew og være med å skape aktivitet i Nordreisa og Nord-Troms?

Frivillige

Vi trenger folk til opprigg, nedrigg, billettsalg/kontroll, ryddevakter, scenevakter og salg. Behovet varierer for hver enkelt arrangement. På voksenarrangementer med alkoholskjenking leier vi typisk inn profesjonelle vektere men trenger også frivillige i tillegg.
På barne/familiearrangementer trenger vi folk til salg og generelt oppsyn.

Send inn skjemaet, så blir du kontaktet når vi planlegger nye arrangementer!

Våre frivillige premieres med giftbag etter arrangementene og fribillett til fremtidige arrangementer.